Eerlijkheid, discretie, privacy

Van alle deelnemers wordt absolute eerlijkheid en discretie verwacht. Daar teken je voor bij jouw aanmelding!  Je vermeldt in je advertentie correcte gegevens, behandelt anderen zoals je zelf behandelt wilt worden en komt toezeggingen voor terugbellen, schrijven etc. na!

Wil je alleen losse seksuele contacten? Dan moet je daar vooraf heel duidelijk in zijn. Met name wanneer de ander in zijn profiel meldt voor een vaste relatie te gaan!

Iedere deelnemer verplicht zich binnen 2 weken op een ontvangen brief te reageren, ook als je géén contact wilt! Je kunt dus gewoon (maar beleefd)  afwijzen, maar antwoorden moet! 

Ik behoud me het recht voor om je deelname aan Oude Roze eenzijdig te beëindigen als ik misbruik constateer!

 

Vind je anonimiteit niet (of niet meer) nodig, dan maak je zélf je naam, adres en/of telefoon-nummer aan de ander bekend en kan hij rechtstreeks met jouw contact opnemen.

LET OP !! Je geeft geen gegevens ter inzage aan anderen, praat niet over je ervaringen en maakt van Oude Roze géén roddelcircuit!

De gegevens die je mij hebt verstrekt blijven bij mij geheim en worden vernietigd een half jaar nadat je bent uitgeschreven. Ik geef nooit zonder je toestemming jouw gegevens aan anderen door!

 

Het maken van een advertentie.

 

Met het aanmeldingsformulier ontvang je een uitgebreide vragenlijst. Uit de gegevens die je daarmee verstrekt haal ik het nodige om voor jou een concept advertentie op te stellen.

Dit concept stuur ik je toe en vervolgens ga jij het voorstel naar eigen smaak aanpassen. Het gaat er tenslotte om hoe jij je wilt presenteren.