Inschrijfformulier

Spelregels Contact- en relatiebureau voor homo- en biseksuele mannen Oude-Roze.

* Van de deelnemers wordt absolute eerlijkheid en discretie verwacht. Alléén dan kan Oude-Roze goed functioneren. Wees eerlijk in je informatie en behandel de ander zoals je zelf behandeld wenst te worden!

* Je ontvangt de advertentielijst uitsluitend en alleen voor je eigen, zeer persoonlijk gebruik! Het is niet toegestaan de lijst aan niet ingeschrevenen ter inzage te geven, of gegevens over andere deelnemers aan derden te verstrekken!

* Op mijn beurt geef ik nooit namen, adressen of telefoonnummers aan anderen door.

* Je verplicht je alle ontvangen brieven zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken te beantwoorden (positief of negatief). Afwijzen mag, beantwoorden moet! Waarschuw mij (het liefst via info@oude-roze.nl) als je na drie weken geen reactie hebt gehad. Ik zal dan navraag doen.

* Je houd je aan de met de andere deelnemers gemaakte afspraken in de ruimste zin van het woord (zoals contact opnemen, retourneren van foto’s etc.).

* Je laat je (tijdelijk) uitschrijven wanneer je even geen nieuwe reacties wilt, omdat je meent dat je mogelijk een vriend hebt gevonden.

* Je stuurt mij even een berichtje wanneer je iemand hebt gevonden. Dat stimuleert mij om door te gaan met Oude-Roze.

* Je betaalt de rekening van Oude-Roze binnen twee weken na ontvangst.

* Je legt zélf de contacten met andere deelnemers. Ik stuur alleen de post door. Bedenk dat je daardoor ook zelf verantwoordelijk bent voor alles wat voortkomt uit die contacten.

* Mocht je écht in zeer vreemde situaties terecht komen of ernstig benadeeld worden, en je kunt daarvan ook de bewijzen overleggen, dan wil ik dat graag weten. Wellicht kan ik dan maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

* Als je tijdelijk niet kunt voldoen aan het tijdig reageren (bijvoorbeeld door lange vakanties of ziekte) dan wil ik dat weten. Ik zal de brieven dan voor je vasthouden tot je weer terug bent en de afzenders informeren. Bij verhuizing moet je mij even een adreswijziging sturen zodat ik dat in de administratie kan wijzigen.

* Je verspreidt geen negatieve berichten over Oude-Roze.

* Wanneer je je niet aan bovengenoemde spelregels houdt zal ik je daarop aanspreken. Eerst met een verzoek; wanneer dat niet helpt krijg je een waarschuwing. Heeft dat ook geen resultaat dan wordt je van verdere deelname uitgesloten. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.